Zásady ochrany osobních údajů

 

Informace podle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a § 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Poskytovatel služby:

Jméno Poskytovatele služeb: Kamil Vítek

Sídlo: Riegrova 11, Břeclav 690 02

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 731 217 789

E-mail: kamil@kamilvitek.cz

Zodpovědná osoba:

Jméno: Kamil Vítek

Telefon: +420 731 217 789

E-mail: kamil@kamilvitek.cz

Zásady práce s vašimi údaji

Jmenuji se Kamil Vítek.

Provozuji webovou stránku kamilvitek.cz

Pro poskytování mých služeb provoz mých webových stránek zpracovávám některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

 

I. Zpracování osobních údajů

 

  1. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte mé produkty a služby, bude pracovat s vašimi kontaktními údaji, které mi sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: Jméno a Příjmení, Email, případně telefonní číslo.

Z jakého důvodu?

Kontaktuji vás přes ně pro další domluvu ohledně mých služeb.

Na základě, jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budu zpracovávat nejdéle 1 rokd naší poslední komunikace.

 

II. Kdo se k datům dostane?

 

Vaše data zůstanou u mě.

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

III. Co byste dál měli vědět

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte mě na e-mailové adrese kamil@kamilvitek.cz nebo zavolejte na tel. č. +420 731 217 789.

 

IV. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po mně v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

 

Pokud si myslíte, že s daty nenakládám správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

 

Tyto podmínky jsou účinné od 15.11.2023

Ochrana osobních údajů:

Mým hlavním zájmem je zajištění ochrany vašich osobních údajů. Při poskytování služeb spojených s tvorbou webových stránek se zavazuji dodržovat veškeré zákony týkající se ochrany osobních údajů a respektovat vaše soukromí. Následující informace vám poskytnou přehled o tom, jak shromažďuji, používám a chráním vaše osobní údaje.

Účel zpracování:

Vaše osobní údaje zpracovávám za účelem:

  • Komunikace ohledně poskytovaných služeb a tvorby webových stránek.
  • Zlepšování a personalizace našich služeb na základě vašich zpětných vazeb a interakcí.
  • Zajištění dodržování právních povinností a ochrany našich práv.

Sdílení osobních údajů:

Vaše osobní údaje nebudu sdílet, prodávat ani pronajímat třetím stranám bez vašeho souhlasu, s výjimkou případů stanovených zákony.

Bezpečnost:

Zavazuji se k ochraně vašich osobních údajů. Přijímám odpovídající technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti a integritě vašich údajů.

Cookies:

Můj web může využívat cookies a podobné technologie pro zlepšení uživatelského zážitku a analytiku. Můžete si nastavit svůj prohlížeč tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete.

Práva subjektů údajů:

Máte právo žádat informace o tom, jaké osobní údaje máme o vás, a právo na opravu, omezení zpracování nebo výmaz těchto údajů.

Kontakt:

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se ochrany osobních údajů nebo zpracování dat, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím uvedených kontaktů na mé webové stránce.

Aktualizace:

Tato ochrana osobních údajů může být pravidelně aktualizována. Prosím, pravidelně zkontrolujte tuto stránku pro nejnovější informace.

Děkuji, že jste si přečetli mé zásady ochrany osobních údajů. Vaše důvěra je pro mě důležitá, a proto dělám vše, co je v mých silách, abych vaše údaje chránil.

Poslední aktualizace: 15.11..2023